Rodzaje wiz

W ambasadach oraz konsulatach amerykańskich można ubiegać się o dwa rodzaje wiz. Pierwszym rodzajem są tutaj wizy imigracyjne. Tego rodzaju wizy otrzymują przede wszystkim osoby, które po dotarciu na teren USA otrzymają tak zwaną „Zieloną kartę”, które dają im prawo stałego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Najszybciej tego rodzaju pozwolenia mogą otrzymać małżonkowie obywateli amerykańskich. Często „Zielona karta” przyznawana jest także osobom w imieniu, których odpowiednie petycje złożył amerykański pracodawca planując ich zatrudnienie (na przykład różni specjaliści).

Wiza imigracyjna pozwala nie tylko w sposób legalny wjechać na obszar USA, ale i całkowicie legalnie podjąć na miejscu pracę. Kolejnym rodzajem są wizy nieimigracyjne. Tego rodzaju wiza daje prawo do przebywania w Stanach Zjednoczonych jedynie czasowo. Warto podkreślić także to, że takie wizy obłożone są pewnymi warunkami, które muszą spełnić osoby je posiadające, aby móc legalnie przebywać w USA. Warunki te zależne są jednak od rodzaju wizy, którą otrzymamy. I tak wśród wiz nieimigracyjnych można wyróżnić wizy : studenckie (F-1 lub M-1), wizy turystyczne (B-2), wizy pracownicze (H-1B).

I tak w przypadku wiz studenckich osoba, która otrzyma wizę nie może przerwać nauki, wizy turystyczne wiążą się z zakazem pracy na terenie USA, a wizy pracownicze wykluczają możliwość zmiany pracodawcy bez odpowiedniego pozwolenia. W obrębie wiz nieimigracyjnych istnieją także szczególne rodzaje wiz. Chodzi tutaj na przykład o wizy dla dziennikarzy, wizy dla uczestników wymiany, wizy dla pracowników instytucji religijnych, wizy dla personelu pomocniczego i pomocy domowej, wizy tranzytowe.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 803 699 548

E-mail: kontakt@ows-andrzejowka.pl

Ameryka kryje wiele pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Jeśli wybierasz się tam w podróż zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami miejsc do zwiedzenia! :)

Popularne artykuły
Polecamy